Trykk “Enter” for å komme videre

Risiko og opbygning af portefølje gennem investeringsforening

Opmærksomhed på tid, risiko og på hvor mange midler, der kan allokeres til at investere for, skal være på plads, når man skal i gang med at investere formuen.

Man kan bygge op, så porteføljen har forskellige elementer med diversifikation – så at man ikke er for disponeret mod én enkelt ting. Porteføljestrukturen skal have en trinvis opdeling i: lille risiko – middel risiko eller høj risiko er en måde at indkredse, hvordan man kan opnå en god spredning i sin portefølje.

Stabilitet

Mest stabile er de danske obligationer; de kendte realkreditobligationer og statsobligationerne, der for begges vedkommende har et godt renommé.

Middel risiko

Middel risiko er aktieafdelinger, der er forbundet med lande som de traditionelle højrentelande, Nordamerika, Europa, Norden, Verden og afdelingen Danmark.

Høj risiko

De mest risikobetonede investeringer er de investeringsforeninger, der har penge i Latinamerika, specielt Brasilien, Fjernøsten (inklusiv Kina og Indien) – Investeringer i disse områder er forbundet med større risiko, fordi ustabile og upcoming økonomier ikke er stabile og ikke klar til at udvise den samme langsigtede finanspolitik, som etablerede økonomier kan.

På den anden side er det disse mere volatile økonomier, der har vist de bedste takter i forhold til at klare skærene gennem den verdensomspændende finansielle krise fra 2009.