Trykk “Enter” for å komme videre

Investeringer i obligationer fra danske virksomheder

Danske virksomheder har haft svært ved at bringe sig i spil i forhold til, at kunne udstede obligationer. Rundt om os i Norge, Sverige og især England har det at udstede obligationer og derigennem indhente finansiel understøttelse og kapitaludvidelse, været brugt succesfuldt i rigtig mange år.

Da den danske medicinske virksomhed Ambu i Ballerup stod og manglede kapital, var vejen at gå ud og udstede obligationer. Obligationerne blev udstedt via Capital Markets i Danske Markets og det var en stor succes – derom var der ingen tvivl. Faktisk blev udstedelsen på 500 millioner danske kroner toppet med en overtegning på hele 300 millioner kroner.

Gang i obligationshjulene

Danish Crown havde en obligationsudstedelse i efteråret, og før dem skal man helt tilbage til den obligationsudstedelse, der blev foretaget i Carlsberg tilbage i 2010, for at finde noget der kan matche, det som Ambu netop har realiseret.

Danske politikere har store og veldefinerede ønsker om, at det skal være muligt for de danske virksomheder, i alle størrelser, at indhente funding eller kapital via obligationsudstedelser. Der er en politisk tro på, at udstedelser af obligationer kan være med til at lette trykket på de tilfrosne kapitalmarkeder, der er i bankerne. Fra politisk hold mener man, at likviditeten kan få frit flow, hvis man begynder at mærke effekten af flere virksomhedsobligationer.