Trykk “Enter” for å komme videre

Investering: Langsigtet og gennemtænkt

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast. Det kan ske ved at tænke på risikoafklaring og på at være helt koncis på, hvor meget der skal investeres og i hvor lang tid.

Value – Momentum og Strength

De langsigtede afkast skal opfylde en række krav, for at leve op til, at tingene er sådan som de skal være. Det er naturligvis vigtigt, at købe når det er muligt, at erhverve sig aktier til en fordelagtig pris (”Value”) – samtidig er det godt at kunne forudse, hvordan det ser ud med værdi tilskrivelsen for firmaet (”Momentum”) slutteligt er det vigtigt, at der også er en synlig og valid styrke i de aktieselskaber, som man får investeret i (”Strength”).

De langsigtede investeringer skal, som minimum, opfylde hele tre krav:

  • Aktien skal kunne købes til en værdiansættelse under den værdi, som aktien vurderes, at være værd. Værdien bliver vurderet ud fra både traditionelle nøgletal og de kendte og beskrevne pengestrømsmodeller (også det man kalder for ”Value”).
  • Forventningerne til selskabets indtjening opjusteres løbende i tråd med, at der sker udvikling, og samtidig overrasker indtjeningen forhåbentlig positivt (det som man også kalder for ”Momentum”).
  • Selskabet præsterer en kontinuerlig og vedvarende høj, det vil sige stabilt stigende indtjening (det er også det man i investeringsmæssige termer kalder for: ”Strength”).
  • Selv eller via rådgivning

Herudover er der en række andre ting, der gerne skal være på plads – når der investeres. Du kan vælge at gøre det selv eller du kan gå gennem en investeringsekspert, der kan vejlede og rådgive dig til de rigtige løsninger.