Trykk “Enter” for å komme videre

Invester langsigtet

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast.

De langsigtede afkast skal opfylde en række krav, for at leve op til en ordentlig standard, som dels har grobund i virkeligheden og dels har et ordentligt fremtidsperspektiv, som man kan bruge til noget og som kan kaste en fortjeneste af sig.

De langsigtede investeringer, som du foretager dig, skal opfylde tre krav:

  • Aktien skal købes til en værdiansættelse under den værdi, som aktien vurderes, at være værd. Værdien bliver vurderet ud fra både traditionelle nøgletal og pengestrømsmodeller (det kaldes også ”Value”).
  • Forventningerne til selskabets reelle indtjening opjusteres løbende, og samtidig overrasker indtjeningen også positivt (Det benævner eksperter ”Momentum”).
  • Aktieselskabet præsterer vedvarende høj og stabilt stigende indtjening (det som man kalder for ”Strength” slet og ret).

Når disse tre ting er opfyldt kan man tale om at investere i de pågældende selskaber og fremskrive en værdi i de investeringer, man har fortaget sig.

No such thing as a free lunch

Husk sætningen “No such thing as a free lunch” på finansmarkederne er der ikke en gratis frokost, at hente – det betyder, at der ikke bliver givet ved dørene og at man er nødt til selv at skabe det alfa, det afkast eller overhead, som man gerne vil have – der er, som hovedregel, ikke nogen der skaber det for dig.