Trykk “Enter” for å komme videre

Forskel på køn og bopæl når danskere investerer

For IFR – InvesteringsForeningsRådet –har VP Securities lavet en undersøgelse af, hvor private investorer bor og hvor stor en del af deres opsparing, der er placeret i investeringsbeviser. se undersøgelse

Undersøgelsen bygger på 809.000 investorer, som gennemsnitligt har investeret 378.000 danske kroner hver i investeringsbeviser, ved udgangen af juni måned 2012. I alt svarer de investerede midler til 300 milliarder kroner.

Ikke overraskende er det de nordsjællandske investorer, der har flest midler lagt i investeringsbeviser. Den gennemsnitlige investering for mænd og kvinder, der bor nord for København, i det såkaldte ”whiskybælte” ligger på 600.000 kroner. Til sammenligning har indbyggerne på Fyn kun investeret 317.000 kroner – altså kun det halve af det nordsjællandske segment.

Jyske kvinder er mindst investeret
Her ud over viser den nye undersøgelse også, at mænd, bredt set over hele landet, har større beløb investeret end kvinder. Mest udtalt er denne tendens i Jylland, hvor det mange steder forholder sig sådan, at mænd har investeret 40 procent mere end kvinder. I det sydlige Jylland ejer en gennemsnitlig kvindelig investor for 310.000 kroner investeringsbeviser og den mandlige hele 40 procent mere, altså 434.000 kroner. I København og på Frederiksberg er forskellen mellem kønnene mindst; her har mænd gennemsnitligt 376.000 kroner investeret og kvinder 366.000 kroner.