Trykk “Enter” for å komme videre

Fordelene ved afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån er kommet for at blive. Denne låntype åbner op for en verden af muligheder. Til forskel fra de traditionelle lån hvor man betaler renter og afdrag samtidig (også kaldet ydelse), giver afdragsfrie lån mulighed for at man kun betaler renten tilbage i en periode som man selv vælger. De afdrag man ikke betaler i denne periode bliver tillagt afdragene i den efterfølgende tid af lånet. Af de mange lånemuligheder der findes er afdragsfrie lån den billigste på kortsigt.

Fordelene ved afdragsfrie lån er man kan vælge at bruge de penge man sparer i afdragene til forbrug eller ekstra afdrag. Vælger man at bruge de penge man sparer på forbrug har man teknisk set ”lånt” pengene uden at betale ekstra rente. Den periode som er afdragsfri veksler typisk mellem 1-10 år.

Vælger man derimod at bruge pengene på afvikling af anden gæld kan man typisk spare en del penge i det lange løb. Denne praksis er meget anvendt når det drejer sig om for eksempel køb af ejendom. Her finansierer man typisk sin ejendom ved hjælp af 2 boligformer. Realkreditlån og boliglån. Boliglånet er ikke et lån som bliver finansieret via et realkreditinstitut og derfor betaler man typisk en højere rente. Denne højere rente kan man undgå at betale i en unødvendig lang periode ved at skifte til et afdragsfrit lån, og efterfølgende betale ekstra af på boliglånet. De præcise tal skal man have af sin bankrådgiver eller selv regne sig frem til en eventuel besparelse på nettet.

Der er en faldgruppe man skal huske. Det er selvom man etablerer et afdragsfrit lån skal man kunne betale afdraget af på et tidspunkt. Det er således ikke en langtidsbesparelse. Derfor er det mest fornuftigt at tænke langsigtet når man etablerer denne form for lån.

Afdragsfrie lån er en klar fordel i mange sammenhæng. Det giver et ekstra råderum og økonomisk pusterum. Pengene man sparer ved at etablerer et afdragsfrit lån kan bruges til forbrug eller til at afvikle anden form for gæld. Uanset hvad man vælger sparer man penge i en periode som man selv vælger.