Trykk “Enter” for å komme videre

Dyrkning af formuetilvækst – investeringsstrategi

Investeringssucces og vækst indenfor formuen er ønskværdigt for enhver investor. Vejen dertil kan gå af mange veje: Måske gennem en professionel kapitalforvalter – måske via egne investeringstiltag eller måske ud fra en strategi i en velbeskrevet investeringsforening – det altoverskyggende er, at målet er det samme: Værditilvækst.

Målet for enhver tænkelig investor – på egne ben eller investor gennem andres hænder – er at skabe stabilt, højt afkast af formuen – afkast, der er til at få øje på og som kan give ekstra midler eller afkast på bundlinjen, som så kan geninvesteres.

Mange forskellige strategier for at investere

Investeringsfilosofier og investeringsmålsætninger er der mange forskellige versioner eller udgaver af. Mange søger efter og stræber mod at skabe et bedre afkast end ”markedet” – det vil sige, de stræber efter at slå markedet og gøre det bedre end det aktiemarked, som sætter takten. Andre lægger sig på linje med markedet, og andre igen sammensætter optimerede porteføljer, der både indeholder obligationer og aktier; efter den Nobelprisbelønnede investeringsstrategi (James Tobin): Tangentporteføljeteorien, hvor den Paretooptimerede portefølje skaleres op eller ned, alt efter hvilken risiko, der er gode præference for. Der er mange forskelige teorier og flere forskellige veje at gå.