Trykk “Enter” for å komme videre

Det interaktive speciale

Fremtidens relationer byder velkommen til gæsteblogger Stinne Bille:

Jeg har skrevet speciale om weblogs. For at få en grundlæggende forståelse af mediets muligheder og begrænsninger valgte jeg at springe ud i det og blogge om min proces, og se hvad der det førte med sig.Samtidig havde jeg, efter 4 års gruppearbejde, en dyb angst for at skulle skrive et helt speciale alene. Så jeg var samtidig på jagt efter en “læsegruppe”, nogle at diskutere emnet med og få inspiration fra. Jeg skrev løbende indlæg om den litteratur jeg læste og mine overvejelser. Til min store glæde opdagede jeg at besøgstallet løbende steg. Og jeg begyndte at modtage kommentarer til mine indlæg. Jeg har tydeligt kunne aflæse i min besøgsstatistik når bloggen blev omtalt af andre blogger, eksempelvis hvis jeg havde skrevet om dem. Som et forsøg prøvede jeg at udnytte trafikken på webloggen til indsamling af empiri til opgaven. Jeg lavede et spørgeskema på webloggen som indeholdte spørgsmål ang. bloggernes oplevelse af aktiviteten ol. Det resulterede i 24 svar, som gav godt input til opgaven. Denne tilgang var en fordel fordi det kan være svært at danne sig et billede af hvilke weblogs der findes, og hvilke det er interessant at se nærmere på. Ved at lade bloggerne komme til mig i stedet for selv at opsøge dem fik jeg relevante og grundige svar fra folk som havde en mening om emnet. Efterhånden som jeg arbejdede vider i processen, havde jeg stor fornøjelse af respons fra bloggerne på de emner jeg behandlede.Ved at skrive en weblog om mit speciale har jeg oplevet at få adgang til en stor mængde viden og holdninger som jeg ellers ikke havde fundet. Det har været en løbende udveksling, jeg har udlagt noget teori som interesserede mine læsere, de har til gengæld bidraget med empiriske eksempler.

Mit mål var at undersøge netværk mellem weblogs, ved selv at skrive en weblog om emnet oplevede jeg at få et netværk som gav mig adgang til viden om et lille niche emne. Jeg tror det er her webloggen virkelig har sin styrke. Den kan facilitere relationer mellem interessefæller på tværs af tid og rum selv om Internettets mangfoldighed umiddelbart gør det svært at finde hinanden. Resultatet af arbejdet kan ses på internetadressen.