Trykk “Enter” for å komme videre

CO2 i atmosfæren

Overskriften på dette indlæg lyder som en nedtælling, og det er det på en måde også. Men nedtællingen stopper ikke ved 0, og bomben er allerede sprunget i luften – i hvert fald hvis man skal tro den kendte miljøekspert James Hansen fra NASA. Hansen var en af de første til at advare om global opvarmning, og på en akademisk møde om klimaet i december ruskede han op i os igen: Vi udslipper allerede for meget CO2, og de mål der blev stillet på Bali-konferencen tidligere på året, er derfor alt, alt for utilstrækkelige. (Folk der er trætte af at høre mere brok om klimaet, behøver ikke læse videre).

Tallene i overskriften refererer til mængden af CO2 i atmosfæren. Før den industrielle revolution var indholdet omkring 275 milliontedele (0,0275%), og en målsætning for hvor stort et indhold klimaet har kunnet “tåle” for at undgå for meget global opvarmning, har ret arbitrært været sat til det dobbelte af dette, eller 550 milliontedele. Det er det første tal i “nedtællingen”, og som mål for begrænsning af CO2-udslip virker det overkommeligt. I 1980 var atmosfærens CO2-indhold omkring 340 milliontedele, og i dag er det ca. 390 milliontedele.

I de sidste par år har klimaforskerne været tilbøjelige til at mene at tallet har været sat for højt, og at vi i stedet skal sigte efter et maksimum på 450 milliontedele. På Bali-konferencen blev der anbefalet et loft på 445, og det har EU accepteret, men ikke USA eller Kina. Men med et muligt magtskifte i USA kan verdens største CO2-synder (målt i forhold til indbyggertallet) komme på banen, og Kina (den nation der udleder mest CO2) har antydet at de i givet fald vil følge trop. Så skulle alting blive i orden, og nedtællingen blive stoppet før det er for sent.

Så nemt bliver det desværre ikke, hvis man skal tro James Hansen. De nyeste tal på afsmeltningen af is i Grønland og Arktis tyder på at vi allerede har passeret vores deadline. Hansen mener at vi skal tilbage på et niveau som sidst i 80′erne – omkring 350 milliontedele – for at undgå en galopperende global opvarmning. Dét mål bliver straks mere vanskeligt at nå, især fordi C02 har det med at hobe sig op i atmosfæren. Selvom vi helt holdt op med at udsende CO2 i dag, ville en tredjedel stadig være i atmosfæren om 100 år. Det er altså ikke nok at reducere udslippet af CO2 til 1990-niveau for at nå et CO2-indhold på 1990-niveau.

James Hansen har formuleret et åbent brev til Storbritanniens Gordon Brown og Tysklands Angela Merkel for at få dem til at stoppe planerne om at bygge nye kulfyrede kraftværker, der hører til de værste CO2-udledere. I parantes kan det bemærkes at et af de planlagte tyske værker skal bygges af det danske statsejede selskab DONG, så måske skulle Hansen også overveje at sende brevet til Anders Fogh Rasmussen…