Trykk “Enter” for å komme videre

Aktier sammen med obligationer

Et godt mix i porteføljen er alfa og omega, når formuen skal sammensættes mest optimalt. Hvor aktier er en ukonstant størrelse er der en højere grad af langsigtet stabilitet i obligationerne. Aktier reagerer prompte på ændringer på finansmarkederne, og obligationer er koblet op på mere stabile garanter; statsobligationer, realkreditobligationer eller andet.

Fordelingen mellem de to aktivklasser er afhængig af, hvor meget risiko den enkelte investor ønsker at påtage sig – jo flere aktier, jo mere risiko – og omvendt – jo flere obligationer, jo mere stabilitet. Her er tidsfaktoren ligeledes afgørende. Obligationer indikerer et længere tidsforløb og altså en tidshorisont, der strækker sig over længere tid, og som ligesom har ”gevinsten” eller afkastet fremskrevet.

Bevægelse overfor statik – og investors alder

De to produkter aktier og obligationer udgør tilsammen en perfekt cocktail i en samlet portefølje. Selvfølgelig kan der tænkes fast ejendom ind også.

Udsving af forskellig størrelse på finansmarkeder – altså konjunkturer der går op og ned – kan der tages højde for gennem den rigtige sammensætning mellem aktierne og obligationerne – I en pensionsformue kan man vælge at gå frem efter den regel, der foreskriver at alder, er lig med obligationsandel, og resten er udvalgte aktier.