Trykk “Enter” for å komme videre

Aktier og obligationer blandet

Det mest optimale er at man kan spare op i en blanding af aktier og obligationer, og når man tænker sådan, kan man med fordel eftersøge investeringsprodukter, der mikser begge disse aktivklasser.
Afkast- og risikoprofil skal passe til din investeringshorisont, din alder og dine personlige præferencer.

Der skal handles efter et princip, der skaber det størst mulige afkast. Samtidig skal der ageres indenfor den risikoramme, som er den allerbedste – set i forhold til alle de udenoms parametre, der er.

Forventning til finansmarkedet

Formuen kan arrangeres, så den står i overensstemmelse med forventningerne til, hvordan økonomien udvikler sig – derfor kan man justere aktie- og obligationsandel op eller ned.

Ét er at vælge den passive investeringsform – et andet er at vælge den aktive investeringsform ud og gå efter at underlægge sig den volatilitet, som et aktiemarked rent faktisk byder på.

Den rigtige spredning

Husk at sprede risikoen godt og grundigt ud – kun gennem den rigtige spredning er det muligt at få en optimeret portefølje sat godt sammen og dermed få det afkast, som er det bedst tænkelige.

Der skal være midler i obligationer, i aktier og porteføljen skal sættes sammen, så den har mange forskellige typer af selskaber repræsenteret.

Man kan læne sig op af trafiklysmærkningen, som helt enkelt gennem gul, grøn og rød farvemærkning markerer hvor risikofyldt en given investering er.