Trykk “Enter” for å komme videre

Aktier: Investeringerne i aktier er det bedste på langt sigt

Med det lange stræk in mente er det påviseligt, at aktier simpelthen er den allerbedste investering. Mange forskere har lavet parallelle sammenlignende analyser og fundet frem til, at det er aktierne, der er det allerbedste investeringsobjekt det viser adskillige analyser og statistikker.

Statistisk set er aktier bedst

Statistikken beviser det helt klart: Aktier er den bedste investering på langt sigt. Eksperter fra London Business School har regnet og opstillet kalkuler på, hvordan det forholder sig med den forskel, der er på aktier og obligationer. Naturligvis er det aktierne, der nogle år performer bedst andre år, er det obligationer, men samlet set er der ikke nogen tvivl; set over den brede kam er det aktierne, der vinder stort.

Aktierne slår obligationerne med flere længder

Professionelt sagt siger man altid, at der gennem en lang årrække har været et positivt realafkast af aktierne. Det betyder, at på samtlige af verdens børser, der har det årlige realafkast på aktiefronten været 5,4 procent siden året 1900. For lille Danmark ligger det nøjagtige tal på 4,9 procent. Obligationerne har ikke kunnet kaste så meget af sig. I nogle tilfælde er obligationerne derimod helt gået bagud af dansen – de har simpelthen ikke kunnet følge med de prisstigninger, der har været i samfundet. Men i samtlige tilfælde ser det langt, langt bedre ud end hvis pengene havde stået på en almindelig bankkonto.

Tålmodigheden belønnes til fulde

Den almindelige private investor kan bruge denne viden til at få cementeret og slået helt fast, at de tålmodige investorer belønnes. Undersøgelsen legitimerer ikke, at man planlægger porteføljer efter historiske præferencer – nej, historisk afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. En strategi på baggrund af viden om at aktier præsterer bedst kunne herefter være: Man skal nyde det potentielle afkast, der er i aktierne, og så sideløbende have gavn af den stabilitet obligationer tilbyder.